گلدان فلزی مدل هنز Hens

(دیدگاه کاربر 1)

گلدان فلزی مدل هنز با دهانه 13 سانتیمتر و ارتفاع 13 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با سایز دهانه برابر با قد است. این گلدان برای انواع گیاه بوته ای و پر برگ بسیار عالی است. به عنوان مثال انواع پتوس، ژینورا و پپرومیا در گلدان پورتی  بسیار زیبا می شوند.

صاف