گلدان فلزی مدل پرل Perle

گلدان فلزی مدل پرل با دهانه 20 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با سایز دهانه برابر با قد است. این گلدان برای انواع گیاه بوته ای و پر برگ بسیار عالی است.

صاف