گلدان فلزی مدل آلوئه Aloe

گلدان فلزی مدل آلوئه با دهانه 20 سانتیمتر و ارتفاع 11 سانتیمتر که از لحاظ ابعاد دارای دهانه ای باز نسبت به عمق کم است. این گلدان برای انواع سبزه یا گیاهانی با ریشه های متوسط مناسب است.

صاف