گلدان فلزی مدل استرینگ String

126,200 تومان201,920 تومان

گلدان فلزی مدل استرینگ با دهانه 20 سانتیمتر و ارتفاع 29 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با دهانه جمعتر نسبت به عمق بیشتر است. این گلدان برای انواع گیاه با ریشه های کشیده یا ارتفاع بلند و پر است.

صاف
    • 5500 تومان
    Reset options