گلدان فلزی مدل بیکا Bica

گلدان فلزی مدل بیکا با دهانه 17سانتیمتر و ارتفاع 13 سانتیمتر یک گلدان مخروطی کوچک به حساب می آید. این گلدان برای انواع کاکتوس و ساکولنت یا گیاهان بوته ای کوچک مناسب است.

صاف