گلدان فلزی مدل تاینی Tiny

گلدان فلزی مدل تاینی با دهانه 12 سانتیمتر و ارتفاع 12 سانتیمتر از لحاظ ابعاد کوچکترین گلدان فلزی تولید ما با فرم مخروطی جای می گیرد. این گلدان، برای کاشت انواع گیاهان با سایز کوچک کاربرد دارد.

صاف