گلدان فلزی مدل جزمین Jasmine

گلدان فلزی مدل جزمین با دهانه 17 سانتیمتر و ارتفاع 9 سانتیمتر که از لحاظ ابعاد دارای دهانه ای باز نسبت به عمق کم است. این گلدان برای انواع سبزه یا گیاهانی با ریشه های کوچک مناسب است.

صاف