گلدان فلزی مدل روبی Ruby

گلدان دسته دار فلزی مدل روبی با دهانه 21 سانتیمتر و ارتفاع 17 سانتیمتر یک گلدان مخروطی متوسط به حساب می آید. انواع بوته های پر برگ در این گلدان زیبا می شوند.

صاف