گلدان فلزی مدل رسو Rosso

گلدان دسته دار فلزی مدل روسو با دهانه 25 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر یک گلدان مخروطی متوسط به حساب می آید. انواع بوته های پر برگ در این گلدان زیبا می شوند.

صاف