گلدان فلزی مدل رکس Rex

گلدان دسته دار فلزی مدل رکس با دهانه 30 سانتیمتر و ارتفاع 25 سانتیمتر یک گلدان مخروطی بزرگ به حساب می آید. انواع بوته های پر برگ در این گلدان زیبا می شوند.

صاف