گلدان فلزی مدل لوندر Lavender

گلدان فلزی مدل لوندر با دهانه 25 سانتیمتر و ارتفاع 25 سانتیمتر از لحاظ ابعاد دارای دهانه ای باز و عمقی هم اندازه دهانه است که مناسب برای انواع گیاه های پر برگ با شکل تاجی و حجیم است.

صاف