گلدان فلزی مدل لیبرا Libra

گلدان فلزی مدل لیبرا با دهانه 16 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر از لحاظ ابعاد در زمره ی گلدان های کوچک تولید ما جای می گیرد. این گلدان، برای کاشت انواع گیاهان با سایز کوچک  کاربرد دارد.

صاف