گلدان فلزی مدل لیرا Lira

گلدان فلزی مدل لیرا با دهانه 12 سانتیمتر و ارتفاع 10 سانتیمتر یک گلدان مخروطی کوچک به حساب می آید. این گلدان برای انواع کاکتوس و ساکولنت یا گیاهان بوته ای کوچک مناسب است.

صاف