گلدان فلزی مدل پارادایس

گلدان فلزی مدل پارادایس با دهانه 25 سانتیمتر و ارتفاع 35 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی که از لحاظ ابعاد دارای دهانه ای باز و عمق زیاد است که مناسب برای انواع گیاه با ریشه های حجیم است.

صاف