گلدان فلزی مدل پدل Paddle

104,600 تومان167,360 تومان

گلدان فلزی مدل پدل با دهانه 17 سانتیمتر و ارتفاع 25 سانتیمتر یک گلدان استوانه ای فلزی با دهانه جمعتر نسبت به عمق بیشتر است. این گلدان برای انواع گیاه با ریشه های کشیده یا ارتفاع بلند و پر است.

صاف
    • 5500 تومان
    Reset options