گلدان فلزی مدل کاکتی Cacti

گلدان فلزی مدل کاکتی با دهانه 13 سانتیمتر و ارتفاع 6 سانتیمتر کوچکتربن گلدان استوانه ای فلزی تولید ماست. که از لحاظ ابعاد دارای دهانه ای باز نسبت به عمق کم است. این گلدان برای انواع سبزه یا گیاهانی با ریشه های کوچک مناسب است.

صاف